තරුණයකු විසින් ශුක්‍රාණු කුකුල් බිත්තරයකට දාලා සිදුවුණු දේ මෙන්න ඔබට ඇස් අදහගන්න බැරිව යයි


තරුණයෙකු විසින් සුක්රනු කුකුල් බිත්තරයකට එකතු කරයි අවසනයේ සිදු වූ දේ ඇසුවහොත් ඔබ පුදුම වෙයි.මෙම සිදු වීම වාර්තාවන්නේ රුසියාවෙන් තරුණයෙකු කිකිලියකගේ බිත්තරයක් ගෙන එයට තම ශුක්‍රානු ඉන්ජක්ෂණයක් බාවිතයෙන් ඇතුලත් කර අත්භූත සත්වයෙකු බිහි කර තිබෙනවා.සැබවින්ම එම සත්වයා දෙමුහුන් කුඩා මනුස්ස සතෙක් වැනිය.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*