ඔබේ දුරකථනයෙනුත් මේ ඇප්ස් 5 ඇතිනම් මේ දැන්ම ෆෝන් එකෙන් ඉවත් කළ යුතුමයි


Play Store එකේ විවිධාකාරයේ ඇප් වර්ග මිලියන ගණනක් තිබෙනවා. ඒ අතරින් අපට ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ බොහොම සුළු ගණනක්. අනවශ්‍ය ඇප් ෆෝන් එකේ ගොඩ ගැහුණම දන්නෙම නැතුව ෆෝන් එක Slow වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, බැටරියත් බලා ඉන්දෙද්දී බැහැලා යනවා. සමහර වෙලාවට වෙළඳ දැන්වීම ප්‍රදර්ශනය වෙලා, තියෙන Data ටිකත් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මේකට මොකද කරන්න ඕන? පහතින් වීඩියෝව නරබන්න… 

ඒ නිසා  මේ ලිපිය තුළින් ඔබට කියා දෙන්න යන්නේ ෆෝන් එකෙන් මේ දැන්ම ඉවත් කළ යුතු කිසිම වැඩකට නැති ඇප වර්ග 5ක් ගැනයි. පහතින් වීඩියෝව නරබන්න… 

 


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*