ලෝකේ වටේ තියෙන අමුතුම රැකියා කිහිපයක් මෙන්න මෙන්න සමහර ඒවා දකිනකොටත් අප්පිරියයි


රැකියාව නැතිනම් අපි හැමෝම කියන ජොබක් නැත්තම් ඉතින් බඩුම තමයි කියලා තමයි කොල්ලොනම් කියන්නේ අපිට මේ ලෝකේ ජිවත් වෙන්න ඕනිනම් අනිවාර්යෙන්ම රැකියාවක් ඕනිම වෙනවා රැකියාවක් නැතිව ජිවත් වෙනවා කියන්නේ කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි බැරි දෙයක් රැකියාවක් නැති වුනොත් වෙන්නේ කන්න බොන්න නැතිව අන්තිමට මැරිලා යන්න වීඩියෝව බැලීමට ඔබ වැඩිහිටියෙක්නම් පමනක් පහතින් ක්ලික් කර ඇතුලුවිය යුතුය

අන්න ඒ නිසා අපි හැමෝම කන්න බොන්න ජිවත් වෙන්න ඕනිනම් අනිවාර්යෙන්ම කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් රැකියාවක් කරන්න වෙනවා මේ ලෝකේ හැමෝටම එකම රැකියාව කරන්න බැහැ එහෙම වුනොත් එය සමබර වෙන්නේ නැහැ එක එක්කෙනාට ගැලපෙන වෙන වෙනම රැකියා තමයි එක එක්කෙනා කරන්නේ ඒ වගේ ලොව ඇති අමුතුම විදියේ රැකියා කිහිපයක් ගැන තමයි පුදුම ලෝකය අපි අද අරගෙන ආවේ පහත පිංතුර නැරබු පසු ඔබ දැන් කරන රැකියාව ගැන ඔබ ගොඩක් ආඩම්බර වේවි වැඩි කතා ඕනි නැහැ ඒම රැකියා මොනවද කියලා දැන්ම පහතින් ඔබත් නරබන්නවීඩියෝව බැලීමට ඔබ වැඩිහිටියෙක්නම් පමනක් පහතින් ක්ලික් කර ඇතුලුවිය යුතුය

14. Professional Snuggler 13. Golf Ball Diver 12. Pet Food Tester 11. Bed Tester10. Paper Towel Sniffer9. Face Feeler 8. Line Stander

7. Water Slide Tester 6. Snake Milker 5. Body Part Model 4. Worm Picker3. Stunt Tester 2. Nude Model 1. Armpit Sniffer
වීඩියෝව බැලීමට ඔබ වැඩිහිටියෙක්නම් පමනක් පහතින් ක්ලික් කර ඇතුලුවිය යුතුය


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*