2018 නව වසරේ ඔබේ ලග්නයෙන් කියැවෙන ලිංගික රහස් මෙන්න

වර්තමාන සමාජය තුල විවාහයට සාපේක්ෂවම දික්කසාද වීම්, පවුල් තුල ආරවුල් ඇතිවීම් වර්ධනයක් දක්නට ලැබේ. මේ සඳහා බෙහෙවින්ම ලිංගික තෘප්තිය බලපායි. එනම් තම සහකරුවා හෝ සහාකාරියගෙන්

Read more

ඔයාගේ ජීවිතේ වෙනස්කම් ගොඩක් සිදු වෙන්න යන 2018 වසර ගැන කල් තියාම දැන ගන්න මෙන්න ඔබේ ලග්නයට අදාලව සියළු විස්තර සමග 2018 වසරේ ලග්න පලාඵල

ලෝක සම්මත ප්‍රධානම ව්‍යවහාරික වර්ෂ ක්‍රමය වන ක්‍රිස්තු වර්ෂ ක්‍රමය අනුව 2017 දෙසැම්බර් මස 31 දා රාත්‍රී 12.00ට හෙවත් 2018 ජනවාරි මස 01 දින පැය

Read more

සූදානම් මනස සහ ශරීරය මොන දේටත් ඔට්ටුයි – 2018 වර්ෂය ඔබට කොහොම වෙයි ද? මෙන්න ඔබේ ලග්නයට අදාල පලාපල දැන්ම බලාගන්න – 2018 lagna palapala

ඔබේ ලග්නට බැලිමට අදාල නම උඩ ක්ලික් කරන්න #මේෂ ලග්නය – මිශ‍්‍රපලදායක අයුරින් ගත වනු ඇත. #වෘෂභ ලග්නය – සෞඛ්‍ය තත්වය පිලිබඳව සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න.

Read more

මේෂ ලග්නය – මිශ‍්‍රපලදායක අයුරින් ගත වනු ඇත.

මේෂ ලග්නය හිමියන්ගේ ලග්නාධිපති කුජ, මිතුරු ගුරු සමඟ සත්වැන්න මත ද රාහු සිවිවැන්න මතත් කේතු දසවැන්න මතත් යෙදෙමින්ද රවි සිකුරු සෙනසුරු 9 වැන්න මතද බුධ

Read more

වෘෂභ ලග්නය – සෞඛ්‍ය තත්වය පිලිබඳව සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න.

ඔබගේ ලග්නය හිමි වු සිකුරු රවි හා සෙනසුරු සමඟ අටවැන්න මත යෙදෙනු ඇත. සඳු දෙවැන්න මතත්, රාහු තෙවැන්න මතත්, ගුරු හා කුජ සවැන්න මතත් බුධහු

Read more

මිතුන ලග්නයට – මිශ‍්‍රපලදායක අයුරින් ගත වන වසරකි.

ලග්නය හිමි වු බුධ සයවැන්න මතද, රාහු දෙවැන්න මතද , සෙනසුරු රවි හා සිකුරු සත්වැන්න මතද, කුජ හා ගුරු පස්වැන්න මතද , කේතු අටවැන්න මතද

Read more

කටක ලග්නය – සතුරු කරදර ඉවත්ව යනු ඇත.

ලග්නය හිමි වන සඳු දොලොස්වැන්න මත යෙදෙනු ඇත.රාහු ලග්නයේද .කුජ හා ගුරු සිවිවැන්න මතද බුද පස්වැන්නේද සයවැන්න මත ශනි සිකුරු රවි සයවැන්න මතද ගෝචර වන

Read more

සිංහ ලග්නය – විදේශ කටයුතු සඳහා අවස්ථාව හිමි වනු ඇත.

රවි ශනි හා සිකුරු පස්වැන්න මත යෙදෙන අතර කුජ ගුරු තෙවැන්න මතද බුධ සිවිවැන්න මතද රාහු 12 වැන්නේද යෙදෙමින් ඹබට නව වසර උදාවනු ඇත. මුදල්

Read more

කන්‍යා ලග්නය – ශුභපල හිමි වන වසරකි.

කන්‍යා හිමි වන ඔබගේ ලග්නාධිපති වු බුධ තෙවැන්නේද කුජ ගුරු සමඟ ධනස්ථානයේද, රවි ශනි සිකුරු ත‍්‍රිත්වය සිවිවැන්න මතද රාහු අයස්ථනයේද සඳු දසවැන්න මතද යෙදෙනු ඇත.

Read more