පොඩි උන් දුන්න සුපිරි ආතල් ටිකක්


පුංචි ළමයි දිහා බලන් ඉන්නකොට කාලය යනවා තේරෙන්නේ නෑනේ.ඒ වගේ තමයි එයාලා කරන වැඩත් හැමදේම ගෙන එයාලට තියෙන්නේ කුතුහලයක් වෙලාවකට වදයක් වගේ හිතුනට ඒක තමයි එයාලගේ හැටි.දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ අන්න ඒ වගේ දඟ පොඩ්ඩෝ කරපු හිනා යන දඟ වැඩ ටිකක් තමයි.

හැමදාම මේ වගේ දේවල් බලන්න අපේ පිටුවට ලයික් කරලා එකතු වෙන්න අමතක කරන්න එපා හොඳේ.

http://a67.tinypic.com/1zlf22f.jpg

http://a66.tinypic.com/2v8pyys.jpg

http://a66.tinypic.com/1zmialy.jpg

http://a67.tinypic.com/2nq88zt.jpg

http://a63.tinypic.com/o53rso.jpg

http://a63.tinypic.com/14txxyw.jpg

http://a68.tinypic.com/vqsjo2.jpg

http://a64.tinypic.com/2u9u79l.jpg

http://a66.tinypic.com/24yspyw.jpg

http://a68.tinypic.com/2dqb6x.jpg

http://a68.tinypic.com/2aaevea.jpg

පහල තියන ලස්සන වීඩියෝ එකත් බලන්න.


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*