වට පිට බලන්නේ නැතුව බුකියට දාපු පට්ටම චාටර් සෙල්ෆි ටිකක් මෙන්න


සෙල්ෆි නොහොත් තනියම ගන්න තමන්ගේම ඡායාරූප නොගත්ත කෙනෙක් නැති තරම්. හැබැයි අපි ගන්න සෙල්ෆියේ පසුතලේ තියන සමහර පොඩි පොඩි දේවල් අපිට මගහැරෙනවා ඒවා නොබලා අපි සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වලට මේවා මුදා හරිනවා. අන්තිමේදී සිද්ධ වෙන්නේ වස ලැජ්ජවක්නේ.

අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අන්න ඒවගේ අවස්ථා ටිකක් ඇත්තටම හිනා වෙන්න පුළුවන් දේවල්. සමහර ඒවා තියෙනවා පොඩ්ඩක් සියුම් විදිහට බලන්න ඕන ඒවා.

අන්තර්ජාලය පුරා ජනප්‍රිය වුන චොර වුණ සෙල්ෆි ටිකක් තමා අද ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ.

ඡායාරූප සියල්ල පහතින් බලන්න.Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*