නොදන්නා විලාසිතා කරන්න ගිහින් ලෝකේ වටේම පට්ට චාටර් වුණු පිංතුර 20ක් මෙන්න


අනෙක් අයට ප්‍රියමනාප වෙන විදියට ලස්සනට අඳින්න පලඳින්න කවුරුත් කැමති යි. මේ අතරින් කාන්තා පාර්ශවයට හිමි වන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයක්. මෙහෙම ලස්සනට අඳින්න පළඳින්න නම් විලාසිතා ගැන මනා අවබෝධයක් තිබිය යුතු යි. ඒ වගේ ම ඒ විලාසිතා කාලයට ගැළපීම ද අත්‍යාවශ්‍ය යි.

විලාසිතා නිර්මාණකරුවන් කාන්තාවන් සඳහා ද ඇඳුම් පැළැඳුම් නිර්මාණය කරයි. සමහරක් උසස් විලාසිතා නිර්මාණකරුවන් තනිව සේවයේ යෙදී සිටින අතර තනි පාරිභෝගිකයන් සඳහා නිර්මාණය කිරීම සිදු කරයි. අනෙකුත් උසස් විලාසිතා නිර්මාණකරුවන් විශේෂිත සාප්පුවලට හෝ උසස් විලාසිතා දෙපාර්තමේන්තු ගබඩාවලට තම සේවය ලබා දේ. මෙම නිර්මාණකරුවන් විසින් හොඳම තත්ත්වයේ රෙදි පිළි නිපදවන අතර ඒවා මඟින් නව විලාසිතා ප්‍රවණතා ද ඇති වේ

හරි හරි විලාසිතා ගැන අපි වෙනම ලිපියකින් වැඩිදුරටත් කතා කරමු අපි මේ අද කියන්න යන්නේ නොදන්නා විලාසිතා කරන්න ගිහින් ලෝකේ පුරා චාටර් වුණු අයගේ පිංතුර කිහිපයක් ගැනයි වැඩි කතා ඕනි නැහැ ඔබත් මේ පිංතුර නරබා තමන්ට ගැලපෙනම විලාසිතා විතරක් කලොත් මේ වගේ චාටර් වෙන්නනම් නැහැ.


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*