මේ අක්ක බබා කියන එක බලන්නකෝ ඒවගේ එකක් හොයන්නනම් රට වැටෙ යන්න වෙනවා එකනම් සුවර්


ලිංගික සතුට වැඩියෙන් විඳින්න පුළුවන් දිගු පුරුෂ ලිංගයක් තිබීමෙන් කියන මතය ගොඩක් තරුණියන් අතර ප්‍රසිද්ධ කියමනක්.තරුණියන් කැමති මොන වගේ පිරිමින්ටද.ඔවුන් එළිපිට නොපවසන බොහෝ දේ වැඩියි.පුරුෂයින්ගේ පුරුෂ ලිංගයේ ප්‍රමාණය ගැන ඔවුන් එක් කළේ අමුතුම අදහස් හා තර්කයි.මේ කෙල්ලෝ ලැජ්ජ බය පැත්තක දාල තමුන් කැමති අකමැති දේ ගැන ලෝකෙටම බලන්න කියපු දේ මෙන්න.>>>වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස්වෙන වීඩියෝව කිලික් කරන්න <<<<


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*