නඩු පිට නඩු වැටෙන, විදුහල්පතිවරයා නිහඬව සිටින ලංකාවේ අපුරු ඉස්ස්කොලය

කවුරුත් ජීවිතය  කරන සහ ගෞරව කරන තනි. අදටත් හෙටටත් අපිට අද්‍යාපනය ලබා දුන්, අපේ ජීවිත යහමගට ගත්ත ඒ ගුරුවරුන්ට අපි ආදරය කරනවා. ගෞරව කරනවා. එහෙත් එදා පැවති  පාසල කියන ගෞරවාන්විත තැන එන්න එන්නම දුෂණයට ලක්ව පවතිනවා.

විදුහල්පතිවරු ළමුන් ඇතුලත් කරගැනීමට මුදල් අල්ලස් වගේම ලිංගික අල්ලස් ලබා ගන්නා තත්වයට ගුරු වෘර්තිය පහලට වැටිලා. ගුරුවරියන් සිසුන් සමග පෙම් කෙලින තත්වයටත්, සිසුන් පාසල් තුල ගහමරාගන්නා තත්වයටත් පත් වෙලා.

මේ අතර තවමත් එදා පැවති  ගුණාත්මක තත්වය රඳවා ගැනීමට වෙර දරන ගුරුවරුන්ද නැතුවාම නොවේ. ඔවුන්ට මේ සමාජයේ ගරුත්වය සදා හිමිවිය යුතුය. නමුත් මෑතකදී කිහිප වරක්ම නඩු පිට නඩු වැටෙන පාසලක් ගැන වාර්තා  වුනා. එම පාසලේ සමහර ගුරුවරුන්ට සහ විදුහල්පතිවරයාටත්, පාසලේ ශිෂ්‍යනායකයෙකු ඇතුළු සිසුන් පිරිසකටත් වරින් වර පොලිසි, උසාවි ගානේ යන්නට වුනා. දෙමව්පියන් චෝදනා කරන්නේ විදුහල්පති අත්තනෝමතික පාලනයක්  ගෙනයන නිසා මේ තත්වයන් ඇතිවී තිබෙන බවයි.

මේ පාසල සහ එහි සිදුවූ සිද්ධීන් ගැන පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *