ඇගේ ලේ වතුර වෙන හොල්මන් ටිකක් මෙන්න Reality Show එකේ විනිසුරුවන් පවා සැගවෙන්න හැටි (Video)


මේක නම් කවුරුත් කරන්න ලෑස්ති නැතුව ඇති.

ඇත්තටම ඔබ දෙපාරක් බලනව් අනිවා. ඒ තරම් ලස්සන වැඩක්. බය වෙන්නේ නැති අයට නම් මෙන්න නියම හොල්මන්.

මේක ඇත්තටම මැජික් වගේ. කාට වුනත් කරන්න ගොඩක් අමාරුයි.

ඇගේ ලේ වතුර වෙන වැඩ ටික නිසා Reality Show එකේ විනිසුරුවන් පවා සැගවෙනවා.

ඉතින් මගනොහැර ඔයත් බලන්නකෝ මේ අපුරු වීඩියෝව. මතක ඇතිව ඔයාගේ යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න.


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*