කන්‍යා ලග්නය – ශුභපල හිමි වන වසරකි.


කන්‍යා හිමි වන ඔබගේ ලග්නාධිපති වු බුධ තෙවැන්නේද කුජ ගුරු සමඟ ධනස්ථානයේද, රවි ශනි සිකුරු ත‍්‍රිත්වය සිවිවැන්න මතද රාහු අයස්ථනයේද සඳු දසවැන්න මතද යෙදෙනු ඇත.

මිල මුදල් හිමි වන කාලයකි,ව්‍යාපාරික වශයෙන් දියුණවක් හිමි කර ගත හැකියි. ආදායමි තත්වයේ යමි දියුණුවක් යෙදෙනු ඇත. තැන්පත් ධනය වර්ධනය වන කාලයකි.

රැකීරක්ෂා හිමි විය හැකි මුත් තරමක බාධාවන් හෝ ප‍්‍රමාදයන් යෙදිය හැකියි.

සුදසු වයසේ අයට මංගල යෝග ත්‍යදෙනු ඇත.රසවත් ආහාර පාන හිමි වනු ඇත.ප‍්‍රිය සමිභාජන සඳහා ඇරයුමි හිමි වේ. ගොවිතැන් කටයුතු ආදියෙන් යමි දියුුනුවක් යෙදේ, දේපොල සමිබන්ධ වු කටයුතු වලදීද වාසි සහගත තත්වයන් යෙදෙනු ඇත. සැපවත් ලෙස ජීවිතය ගතවනු ඇත. අළුතින් මිත‍්‍රාදීන් හමු වේ. විනෝද චාරිකා ඇති වන වසරකි. වැඩිිහිටියන් සමඟ කෙරන කටයුතු ආදියෙනිද වාසි හිමියි. සිතේ ඇති කමිමැලි ස්භාවය ඉවත් වෙයි. පසුගිය කාලයේ කරන ලද යමි ආයෝජනයක් ෙවිනමි ඉන් ප‍්‍රතිපල යෙදෙනු ඇත.

සෙනසුරු මහ දශා හෝ අන්තර් දශාවන් ගෙවන අය තරමක් ප‍්‍රෙවිශමි සහිතව කටයුතු කල යුතුයි.අවබෝධයක් නොමැතිව කරන කටයුතු වචන භාවිතය නිසා පාඩු සිදුවිය හැකියි.අසහනකාරි තත්වයන් යෙදිය හැකියි.තම දේපොල පිලිබඳ කටයුතු වලදී සැලකිලිමත්වීම සුදුසුය. දේපොල හානි ,ජලයෙන් කරදර යෙදීමට ඉඩ ඇත.

අධ්‍යාපනික කටයුතු සඳහා අයහපත් නැත. තරඟ විභාග උාදයෙන්ද දියුණුව හිමි වනු ඇත. සෙනදුරු දශා ගෙවන්නන් තරමක් සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න.

ඔබ සෙනසුරු දශා ගතකරන්නෙක් නමි සෞඛ්‍ය තත්වය පිලිබඳව සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න.සෙසු අයට සමස්ත වශයෙන් යහපත් සෞඛ්‍ය තත්වයක් හිමියි. ස්නායු ආබාධ ඇති අය සැලකිලිමත් වන්න.

ශුභ දවස්: බදාදා බ‍්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා – ශුභ වර්ණ: කොළ – ශුභ අංක: 2,3,5,7

තුලා ලග්නයට මෙතන ක්ලික් කරන්න


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*