සිංහ ලග්නය – විදේශ කටයුතු සඳහා අවස්ථාව හිමි වනු ඇත.


රවි ශනි හා සිකුරු පස්වැන්න මත යෙදෙන අතර කුජ ගුරු තෙවැන්න මතද බුධ සිවිවැන්න මතද රාහු 12 වැන්නේද යෙදෙමින් ඹබට නව වසර උදාවනු ඇත.

මුදල් වියදමි ඇති වනු ඇත.නමුත් සැලසුමකට අනුව හා කල්පනාකාරීව කටයුතු කිරිමෙන් මෙම අනවශ්‍ය වියදමි අවම කරගැනීමට හැක. මුදල් හිඟතාවන් දැනෙනු ඇත.

රැකීරක්ෂා කටයුතු වල ස්ථාන මාරුවීමි යෙදීමේ ඉඩ ඇත.රැුකීරක්ෂා ආදියෙහි කටයුතු මනා සිහිකල්පනාවෙන් ඉටු කල යුතුයි.අසල්වැසියන්ගෙන් කරදර යෙදිය හැකියි.ප‍්‍රයෝජනයක් නොවන දෙයකට මහන්සි ගන්නා කාලයකි.අනුමානයට කරන කටයුතු වලින් පරාජය හෝ පාඩු සිදුවිය හැකි නිසා කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්න.බලාපොරොත්තු රහිත අවුල් සහගත තත්වයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකියි.සිත දමනය කර ගෙන කටයුතු නොකිරිමෙන් සුළු වෙන් විසදිය හැකිව තිබු දෙය විශාලත්වයට පත්වනු ඇත. සිතේ අහනකාරී තත්වයක් යෙදිය හැකියි.දුදරුවන් පිලබඳව කටයුතු හෝ වෙහෙසවීමක් ඇති වේ.

සෞඛ්‍ය තත්වය පිලිබඳවද සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න. උදරය ආශිත පීඩාවන් යෙදිය හැකියි. අනතුරු ආදියෙන් ප‍්‍රෙවිශමි වන්න.

අධ්‍යාපනික කටයුතු සඳහා කැපවීම අවශ්‍ය වන කාලයකි.අධ්‍යාපනික දියුණුව පිණිස ගණ දෙවියන්ටත් සරසවතී දේවියට පුද පුජා පවත්වන්න.

ශුභ දවස්: ඉරිදා , අඟහරුවාදා,බදාදා, සිකුරාදා – ශුභ වර්ණ: රතු – ශුභ අංක: 1 , 4

කන්‍යා ලග්නයට මෙතන ක්ලික් කරන්න


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*