කටක ලග්නය – සතුරු කරදර ඉවත්ව යනු ඇත.


ලග්නය හිමි වන සඳු දොලොස්වැන්න මත යෙදෙනු ඇත.රාහු ලග්නයේද .කුජ හා ගුරු සිවිවැන්න මතද බුද පස්වැන්නේද සයවැන්න මත ශනි සිකුරු රවි සයවැන්න මතද ගෝචර වන අවස්ථාවකදී 2018 වසර ඔබට උදාවනු ඇත.

තම කැපවීමි මත ධන ලාභ හිමි වන වසරකි. ණය ගනුදෙනු ආදියෙන් සහනයක් හිමි කර ගැනීෙමි අවස්ථාව හිමි විය හැකියි.

ගුරු මහ දශා අතුරු දශා ගතකරන අය මෙම වසරේ ඔක්තෝමිබර් දක්වා වු කාලය තම රැකීරක්ෂා කටයුතු වලදී ඉතාමත්ම සැලකිලිමත්ව කටයුතු කලයුතුයි.

ගුරු මහ රාහු අන්තර් දශා ගතකරන අය නිවසේ වාසය තරමක් අඩුවන අවස්ථාවන් යෙදේ. සිතේ තරමක කාර්ය බහුලබවක් දැනෙන අතර කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල යෙදෙන අයගේ ආදායමි තත්වය තරමක් අඩුවීෙමි හැකියාවන් යෙදෙනු ඇත. සිතේ අවුල් සහගත තත්වයක් යෙදෙනු ඇත. නීතිමය කටයුතු සඳහා එතරමි යහපත් නොෙවි.

සෙසු අයට සමස්ත වශයෙන් යහපත් තත්වයක් යෙදෙනු ඇත.සිතේ යමි ප‍්‍රිතිමත් බවක් ඇති විය හැකියි. ණය ගනුදෙනුවකින් ලාභයක් හිමි විය හැකියි. වාහන පිලිබඳ කටයුතු සඳහාද කාලය යෝග්‍ය ෙවි.සමාජයට ප‍්‍රිය වේ. සතුරු කරදර ආදියෙන් සහනය හිමි වනු ඇත.

රාහු මහ දශාවන් ගත කරන අයට අධ්‍යාපනය සඳහා යමි බාධාවන් ඇති විය හැකියි.විභාගවලදීත් අධ්‍යයන කටයුතු වලදිත් අවශ්‍ය කරුනු සිතට ගලා එමට බාධාවන් මෙන්ම සිත එක් අරමුණක තබා ගැනීමට බාධාවන් යෙදිය හැකියි.සෙසු අයට අධ්‍යාපනික කටයුතු සඳහා අයහපත් නැත.

ස්නායු සමිබන්ධ අබාධ වැනි තත්වයන්ගෙන් සහනය හිමි වන මුත් තුවාල අනතුරු ආදිය ඇති විය හැකියි.

ශුභ දින: ඉරිදා , සඳුදා , අඟහරුවාදා,බ‍්‍රහස්පතින්දා , සිකුරාදා – ශුභ වර්ණ: සුදු හා සුදු වර්ණයේම ප‍්‍රභේද – ශුභ අංක: 2 ,7 ,9

සිංහ ලග්නයට මෙතන ක්ලික් කරන්න


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*