මිතුන ලග්නයට – මිශ‍්‍රපලදායක අයුරින් ගත වන වසරකි.


ලග්නය හිමි වු බුධ සයවැන්න මතද, රාහු දෙවැන්න මතද , සෙනසුරු රවි හා සිකුරු සත්වැන්න මතද, කුජ හා ගුරු පස්වැන්න මතද , කේතු අටවැන්න මතද වෙමින් 2018 වසර උදාවීමට නියමිතව ඇත.

ආදායමි තත්වය යහපත් වනු ඇත.නමුත් මිල මුදල් සමිබන්ධ ප‍්‍රශ්න යෙදිය හැකි බැවින් කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්න. රාහු දශා අනු දශා ගතකරන අයට වඩාත් වියදමි අධික විය හැකි වසරකි.

රැකීරක්ෂා ආදියෙහි යමි දියුණුවක් පිලිබඳව බලාපොරොත්තු රදවා ගත හැකියි. රැකීරක්ෂා බලාපොරොත්තු වෙන් සිටින අයටද බලාපොරොත්තු ඉටු විය හැකි වසරකි.

ව්‍යාපාරික වශයෙන් සහනශිලි තත්වයක් යෙදෙනු ඇත. මුදල් යොදවා කරන කටයුතු ආදියෙනි ලාබ හිමි වන අවස්ථාවන් යෙදිය හැකි මුත් ඉහතද සඳහන් කර ඇති ආකාරයට රාහු දශා ගතකරන්නන් ප‍්‍රෙවිශමි විීම සුදසුයි.

ගෘහ ජීවිතය තුලදී තරමක් අනෝන්‍ය අවබෝධයෙන් යුක්තව කටයුතු කිරිම සුදසු වනු ඇත. කලක් නතර වී තිබු යමි කටයුත්තක් යලි ඇරබීමට ඉඩ ඇත. විවාහ සමිබන්ධ කටයුතු වලදී බුද්ධිමත්ව කටයුතු කල යුතු කාලයකි. ස්ත‍්‍රි හා පුරුෂයන් අතර සමීප සබදතාවන් ඇති විය හැකි වසරකි.අනාගතයට යහපත් වන වැඩ පිලිවෙත් වෙත සිත යෙදෙනු ඇත.තම දේපොල ආදියෙන් ආදායමි හෝ වෙනත් ප‍්‍රතිපල යෙදෙනු ඇත. දරුපල බලාපොරොත්තු වන අයට දරුපල හිමි වන කාලයක් වන අතර දරුවන් සිටින අයට දරුවන්ගේ දියුණුවක් දැකිය හැකි කාලයකි. නීරෝගී බවක් ගතටත් සිතටත් දැනෙනු ඇත. තමාගේ යටත් සේවකයන්ගේ අධාර උපකාර හිමි විය හැකියි.ද්‍රව්‍යමය දෙයක් විනාශ වීෙමි ඉඩ කඩකු ඇත. සිතේ යමි අසහනකාරී තත්වයන් යෙදිය හැකියි. වසරේ ඔක්තොමිබර් මාසයෙන් පසුව වඩාත් සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න.

අධ්‍යාපනික කටයුතු සඳහා යහපත් වේ. ඔක්තෝමිබර් දක්වා වු කාලය වඩාත් සුදසුයි. ප‍්‍රථමික අධ්‍යාපනය සඳහාද සුදසු කාලයකි. ඉගැන්වීෙමි කටයුතු සඳහාද සුදසු වසරකි.

තම සෞඛ්‍ය තත්වය පිලිබඳව අවධානය සුදසුයි.අහාර දිරවීෙමි ශක්තිය තරමක් අඩුවනු ඇත. දත් ආශීත ගැටලූ යෙදිය හැකියි. ශරීරයේ සෙමි පිත් දෝෂ යෙදිය හැකියි.

ශුභ දින: බදාදා බ‍්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා – අංක: 3 ,5 – වර්ණ: කහ ,කොල

කටක ලග්නයට මෙතන කිල්ක් කරන්න


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*