මේෂ ලග්නය – මිශ‍්‍රපලදායක අයුරින් ගත වනු ඇත.

මේෂ ලග්නය හිමියන්ගේ ලග්නාධිපති කුජ, මිතුරු ගුරු සමඟ සත්වැන්න මත ද රාහු සිවිවැන්න මතත් කේතු දසවැන්න මතත් යෙදෙමින්ද රවි සිකුරු සෙනසුරු 9 වැන්න මතද බුධ 8 වැන්න මතද සඳු තෙවැන්න මතද ගෝචර වෙමින් 2018 වසර ඔබ වෙතට උදාවීමට නියමිතව ඇත.

මිශ‍්‍රපලදායක තත්වයක් මෙම වසර තුලදී බලාපොරොත්තු විය හැකියි.

ධනය හිමි වන මාර්ග යෙදුනද එම ධනය තමා වෙත රදවා පවත්වා ගැනීමට බාධාවන් යෙදිය හැකි නිසා කල්පනාකාරීව කටයුතු කලයුතු වසරකි. ඇතැමි ආදායමි හිමි වන්නේ තරමක ප‍්‍රමාද වීමි සහිතවයි. තම දේපොල ආදියේ කටයුතු සඳහා නිසි සොයා බැලීමක් අවශ්‍ය වනු ඇත. දේපොල සමිබන්ධ නිතිමය කටයුතු මෙන්ම සෙසු කටයුතුද පැහැදිලිව පවත්වාගෙන යාම යෝග්‍යයි.

ව්‍යාපාරික හා රැුකීරක්ෂා කටයුතු සඳහා යමි යමි බාධාවන් යෙදිය හැකියි. රැකීරක්ෂා ආදියෙහි කටයුතු සැලකිලිමත්ව ඉටු කල යුතුයි. යමි රහස් කුමන්ත‍්‍රණයන් ඇති විය හැකි අතර ඔබගේ දක්ෂතා හා කැපවීමි සෙසු අයට නොපෙනෙන අවස්ථාවන් යෙදේ. ගුරුගේ දශාවන් ගෙවන අයට රැකීරක්ෂා හා ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා යහපත් තත්වයක් යෙදිය හැකියි.

ස්ථාන වෙනස් වීමක් හෝ විදේශ ගමන් ආදිය පිලිබඳව කටයුතු යෙදිය හැකියි. නිවාස තුල ඇතැමි අවස්ථාවන් තුල තරමක අසහනකාරී තත්වයන් යෙදෙනු ඇත. වගා කටයුතු වාහන සමිබන්ධ කටයුතු දේපොල සමිබන්ධ කටයුතු වලදී අවධානය අවශ්‍ය වනු ඇත. නමුත් රසවත් ආහාර සතුටුදායක උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා අවස්ථාවන් යෙදෙනු ඇත. විවාහය ප‍්‍රමාද වු අයට මංගල යෝග යෙදිය හැකි කාලයකි. උසස් අයගේ උදවි උපකාර හිමි විය හැකි කාලයකි. බලාපොරොත්තුව් පැවති යමක් ඉෂ්ට විය හැකියි. ආදායමි තත්වය යහපත් වනු ඇත. රෝග පීඩාදියෙන්ද සහනකාරී තත්වයක් ඇති වනු ඇත. දේශපාලන හා සමාජ කටයුතු සඳහාද කාලය යහපත් වනු ඇත. නීතිමය කටයුතු ආදියෙන්ද යමි සහනකාරී තත්වයක් යෙදෙනු ඇත. සිතේ රාගාධික බව ඉස්මතු වීම නිසා ඒ සමිබන්ධ කටයුතු සඳහා යොමු වීමක් ඇති විය හැකියි.

ගුරුගේ දශා අනු දශා ගතකරන අයට වඩාත් ශුභපලදායක තත්වයක් ඉස්මතු වනු ඇත.

පපුව ආශිත ව පීඩාවන්, ශරීර ශක්තිය හීන වීම වැනි ස්භාවයන් සිරුරේ ඇති විය හැකියි.

ශුභ දවස්: ඉරිදා අගහරුවදා ,සෙනසුරාදා – ශුභ අංක: 1,2,4,5,7,9 – ශුභ වර්ණ: රතු හා නිල්

වෘෂභ ලග්නයට මෙතන ක්ලික් කරනන.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *