සූදානම් මනස සහ ශරීරය මොන දේටත් ඔට්ටුයි – 2018 වර්ෂය ඔබට කොහොම වෙයි ද? මෙන්න ඔබේ ලග්නයට අදාල පලාපල දැන්ම බලාගන්න – 2018 lagna palapala

ඔබේ ලග්නට බැලිමට අදාල නම උඩ ක්ලික් කරන්න

#මේෂ ලග්නය – මිශ‍්‍රපලදායක අයුරින් ගත වනු ඇත.

#වෘෂභ ලග්නය – සෞඛ්‍ය තත්වය පිලිබඳව සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න.

#මිතුන ලග්නයට – මිශ‍්‍රපලදායක අයුරින් ගත වන වසරකි.

#කටක ලග්නය – සතුරු කරදර ඉවත්ව යනු ඇත

#සිංහ ලග්නය – විදේශ කටයුතු සඳහා අවස්ථාව හිමි වනු ඇත.

#කන්‍යා ලග්නය – ශුභපල හිමි වන වසරකි.

#තුලා ලග්නය – ආදායමි හිමි වන වසරකි.

#වෘශ්චික ලග්නය – මිශ‍්‍රපල හිමි වන වසරක් උදාවෙනු ඇත.

#ධනු ලග්නය – මිශ‍්‍රපලදායි බවක් යෙදෙන වසරකි.

#මකර ලග්නය – මිශ‍්‍රපලදායි බවක් යෙදෙන වසරකි

#කුමිභ ලග්නය – වසරේ වඩාත්ම ශුභපල හිමි වන්නේ ඔබේ ලග්නයටයි.

#මීන ලග්නය – මිශ‍්‍රපල යෙදෙන වසරකි.

ඔබේ යාලුවන්නත් බලන්න ශෙයර් කරන්න අමතක කරන්න එපා

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *