ප්‍රේමදාස පිටිය ලඟ උණුසුම් තවුහීද් ජමාත් නමැති සංවිධානයක් විශාල විරෝධතාවයක , කැරළි මර්ධන පොලිසීය සීරුවෙන් .! (VEDIO)


ප්‍රේමදාස පිටිය ලඟ උණුසුම් තවුහීද් ජමාත් නමැති සංවිධානයක් විශාල විරෝධතාවයක , කැරළි මර්ධන පොලිසීය සීරුවෙන් .! (VEDIO)
ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර අද ආරම්භවීමට නියමිත නිදහස් කුසලාන තරගාවලියේ පළමු තරගය පැවැත්වෙන කොළඹ R. ප්‍රේමදාස පිටිය අසළ මේ වනවිට උණුසුම් ස්වභාවයක් ගෙන තිබෙනවා.
ඒ ක්‍රීඩාංගණයට අසලට රැස්වූ තව්හීද් ජමාත් සංවිධානය විසින් විශාල විරෝධතාවයක නිරතවීම හේතුවෙනි.
තෙල්දෙනිය ප්‍රදේශයේ සිදුවූ සිදුවිමට විරෝධය පා එම සංවිධානය මෙලෙසට විරෝධතාවයේ යෙදෙන බව ඔවුන් පවසනවා. මෙම නිසාම මේ වන විට ක්‍රීඩාංගණය අසළ දැඩි ආරක්ෂාවක් සපයා තිනවා. ක්‍රීඩාංගණය තුළත් ඉන් පිටත මෙම ආරක්ෂාව සපයා ඇත.
ක්‍රීඩාංගණයට පොලිස් කැරළි මර්දන ඒකකය හා ජල ප්‍රහාරක රථ කැඳවා ඇත.

විරෝධතාවයේ දර්ශන පහතින් කිල්ක් කර නරම්බනන්

 


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*