අගමැති සහ හිටපු අගමැති ජනපති කාර්යාලයට පැමිණෙයි

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සර්ව පාක්ෂික හමුව ආරම්භ වී තිබේ.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ, මහින්ද රාජපක්ෂ සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ද හමුව සඳහා ජනාධිපති කාර්යාලයට පැමිණ සිටින බවයි.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පැමිණීමත් සමඟ සර්ව පාර්ශවික රැස්වීම මේ වන විට ආරම්භ කළ ඇති බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේය.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වෙන සර්ව පාක්ෂික රැස්වීම එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැමිණ තිබේ.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *