ශ්‍රී ලංකා බංගලාදේශ මැච් එකෙන් පසුව බුකියෙන් ඇසුන රස කතා සේරම ටික මෙන්න


අපි සේරමලා බලන් හිටියේ ලංකාව දිනනකල්-ශ්‍රී ලාංකා ක්‍රිකට් ලෝලියෙක්

ඔව් ඒක ඇත්ත, ඒත් අපි පරාදයි. හැබැයි බංගලියන්ට පරාද උන එක ගැනයි දුක. කමක් නෑ වැරදි හදන් නැගිටිමු. මැච් එක ඉවර වෙන අස්සේ වලි කීයක් ගියාද. බැලුවේ නැද්ද . ඒහෙනම් පහල වීඩියෝ එක ඇති බලන්න.

Image may contain: 4 people, people smiling

Image may contain: meme and text

Image may contain: 1 person, text

Image may contain: 1 person, meme and text

Image may contain: meme and text

Image may contain: meme and text

Image may contain: meme and text

Image may contain: text

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: 1 person, smiling

 

Image may contain: 1 person

No automatic alt text available.

Image may contain: 3 people, people smiling

Image may contain: text

Image may contain: 1 person, smiling, meme and text

Image may contain: text

Image may contain: 1 person, text

Image may contain: 1 person, textImage may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: one or more people, meme and text

Image may contain: 3 people, people smiling, outdoor

 

Image may contain: text

Image may contain: one or more people and text

Image may contain: text

Image may contain: 1 person, smiling

Image may contain: one or more people, text and outdoor

Image may contain: text

Image may contain: 1 person, text

Image may contain: 1 person, text

Image may contain: text


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*